Kuva City of Helsinki / Jussi Hellsten

Työterveys auttaa esimiestä menestymään työssään

Teksti Anu Cavén

Esimiehen ja työterveyshuollon yhteistyön roolit rakentuvat keskustelun avulla. Keinot sovitaan aina työpaikan tarpeiden mukaisiksi, mutta yhteistyön tavoitteet ovat selkeät: esimiehen auttaminen työssä menestymiseen, ja työyhteisön terveellisyyden sekä työn sujuvuuden vahvistaminen.

Työterveys Helsingin palvelupäällikkö Marja Poikonen näkee esimiehen vastuuhenkilönä, joka johtaa työyhteisönsä toimintaa ja työn sujuvuutta. Työterveyshuolto toimii esimiehen kannustavana tukiresurssina ja aina valppaana ajatuskumppanina.

− Me toimimme kumppanina työkyky- ja työterveysasioissa sekä työpaikkaan ja työyhteisöön liittyvissä asioissa. Rajapinta yhteistyölle avautuu keskusteluissa eli käydään yhdessä läpi, mihin meitä tarvitaan ja mitä hyötyä meistä voisi olla. Joidenkin asiakkaiden kanssa olemme tehneet selkeän roolikartan tätä varten, Poikonen kertoo työterveyshuollon roolista.

Esimiehellä on käytössään koko työterveystiimin ammattitaito ja monipuoliset työterveyshuollon palvelut. Esimerkiksi työterveyshoitaja voi antaa toivottua sparraustukea esimiestehtävissä aloittavalle, ja muutosjohtamisessa työterveyspsykologin konsultointi voi avata umpikujat. Kipinä yhteydenotolle voi tulla kummalta osapuolelta tahansa. Poikosesta on tärkeää lähestyä mahdollisia solmukohtia ennakoivasti ja tutkia ongelmia ratkaisukeskeisesti.

− Hyvät voimavarat kannattaa huomioida eli pysähtyä välillä ajattelemaan, mitkä asiat työpaikalla ovat hyvin. Siitä tulee voimaannuttava olo koko työyhteisöön, Poikonen sanoo.

Hyvinvoiva työyhteisö

Työpaikkaselvitys
Selvitämme yhdessä työyhteisönne vahvuuksia ja terveyttä haittaavia asioita. Haemme yhdessä ratkaisuja ja seuraamme niiden onnistumista.

Työterveyspsykologin konsultointi
Voit konsultoida työpaikkasi työterveyspsykologia sähköpostitse, eTyöterveyden kautta tai jättämällä soittopyynnön. Saat neuvoja ja uusia näkökulmia esimiestyöhön, työyhteisösi asioihin ja ongelmatilanteisiin.

Muutoskumppani
Autamme sinua suunnittelemaan ja johtamaan organisaatiosi muutosta. Kerromme, miten muutokset vaikuttavat työntekijöiden hyvinvointiin ja turvaamme myös sinun jaksamisesi.

Ergonomian suunnittelu
ja sisäilma-asioiden selvittely
Hyödynnä meitä uusien työtilojen ja hyvän ergonomian suunnittelussa. Ohjaa oireilevat työntekijät meille, jos työpaikallanne epäillään sisäilmaongelmia.

Jälkipuinti
Sovi jälkipuintitapaaminen, kun työpaikallanne on tapahtunut järkyttävä tapahtuma, esim. vakava työtapaturma.

Työterveyskysely
Voit hyödyntää Työterveyskyselyn ryhmäyhteenvetoa työssäsi. Kyselystä saat tietoa mm. työntekijöiden kokemasta työn mielekkyydestä, työyhteisön toiminnasta ja johtamisen onnistumisesta.

Hyvinvoiva työntekijä

Työhöntulotarkastus
Lähetät uuden työntekijäsi meille tarkastukseen. Tarkistamme, että hän on terveytensä puolesta sopiva tehtävään.

Osatyökykyisen seuranta
Esimiehen velvollisuus on ilmoittaa työntekijän sairauspoissaoloista työterveyshoitajalle, jos sairauspoissaolopäiviä on kertynyt 30 edeltävän 12 kuukauden aikana. Tämän jälkeen olemme yhteydessä työntekijään ja tarvittaessa sinuun.

Työterveysneuvottelu
Sinä, työntekijä ja me kerromme oman näkemyksemme työntekijän työssä pärjäämisestä ja etsimme ratkaisuja sen parantamiseen. Pohdimme esim. mahdollisuutta muokata työtä.

Työkykyarvio
Sovimme työkyvyn arvioinnista, kun olette jo muokanneet työntekijän työtä eri tavoin, kokeilut eivät ole riittäneet ja hänen terveytensä ei ole kestänyt. Selvitämme, mihin työtehtäviin työntekijän terveys riittää.

Hoitoonohjaus ja konsultointi päihdeongelmissa
Työntekijän päihdeongelma tai sen epäily kannattaa ottaa puheeksi mahdollisimman varhain. Tarvittaessa pidämme kanssanne palaverin, jossa päätämme päihdeongelman hoidosta ja hoitopaikasta.

< EdellinenSeuraava >
Sisällysluettelo

Työterveys auttaa esimiestä menestymään työssään

Teksti Anu Cavén

Esimiehen ja työterveyshuollon yhteistyön roolit rakentuvat keskustelun avulla. Keinot sovitaan aina työpaikan tarpeiden mukaisiksi, mutta yhteistyön tavoitteet ovat selkeät: esimiehen auttaminen työssä menestymiseen, ja työyhteisön terveellisyyden sekä työn sujuvuuden vahvistaminen.

Työterveys Helsingin palvelupäällikkö Marja Poikonen näkee esimiehen vastuuhenkilönä, joka johtaa työyhteisönsä toimintaa ja työn sujuvuutta. Työterveyshuolto toimii esimiehen kannustavana tukiresurssina ja aina valppaana ajatuskumppanina.

− Me toimimme kumppanina työkyky- ja työterveysasioissa sekä työpaikkaan ja työyhteisöön liittyvissä asioissa. Rajapinta yhteistyölle avautuu keskusteluissa eli käydään yhdessä läpi, mihin meitä tarvitaan ja mitä hyötyä meistä voisi olla. Joidenkin asiakkaiden kanssa olemme tehneet selkeän roolikartan tätä varten, Poikonen kertoo työterveyshuollon roolista.

Esimiehellä on käytössään koko työterveystiimin ammattitaito ja monipuoliset työterveyshuollon palvelut. Esimerkiksi työterveyshoitaja voi antaa toivottua sparraustukea esimiestehtävissä aloittavalle, ja muutosjohtamisessa työterveyspsykologin konsultointi voi avata umpikujat. Kipinä yhteydenotolle voi tulla kummalta osapuolelta tahansa. Poikosesta on tärkeää lähestyä mahdollisia solmukohtia ennakoivasti ja tutkia ongelmia ratkaisukeskeisesti.

− Hyvät voimavarat kannattaa huomioida eli pysähtyä välillä ajattelemaan, mitkä asiat työpaikalla ovat hyvin. Siitä tulee voimaannuttava olo koko työyhteisöön, Poikonen sanoo.

Hyvinvoiva työyhteisö

Työpaikkaselvitys
Selvitämme yhdessä työyhteisönne vahvuuksia ja terveyttä haittaavia asioita. Haemme yhdessä ratkaisuja ja seuraamme niiden onnistumista.

Työterveyspsykologin konsultointi
Voit konsultoida työpaikkasi työterveyspsykologia sähköpostitse, eTyöterveyden kautta tai jättämällä soittopyynnön. Saat neuvoja ja uusia näkökulmia esimiestyöhön, työyhteisösi asioihin ja ongelmatilanteisiin.

Muutoskumppani
Autamme sinua suunnittelemaan ja johtamaan organisaatiosi muutosta. Kerromme, miten muutokset vaikuttavat työntekijöiden hyvinvointiin ja turvaamme myös sinun jaksamisesi.

Ergonomian suunnittelu ja sisäilma-asioiden selvittely
Hyödynnä meitä uusien työtilojen ja hyvän ergonomian suunnittelussa. Ohjaa oireilevat työntekijät meille, jos työpaikallanne epäillään sisäilmaongelmia.

Jälkipuinti
Sovi jälkipuintitapaaminen, kun työpaikallanne on tapahtunut järkyttävä tapahtuma, esim. vakava työtapaturma.

Työterveyskysely
Voit hyödyntää Työterveyskyselyn ryhmäyhteenvetoa työssäsi. Kyselystä saat tietoa mm. työntekijöiden kokemasta työn mielekkyydestä, työyhteisön toiminnasta ja johtamisen onnistumisesta.

Hyvinvoiva työntekijä

Työhöntulotarkastus
Lähetät uuden työntekijäsi meille tarkastukseen. Tarkistamme, että hän on terveytensä puolesta sopiva tehtävään.

Osatyökykyisen seuranta
Esimiehen velvollisuus on ilmoittaa työntekijän sairauspoissaoloista työterveyshoitajalle, jos sairauspoissaolopäiviä on kertynyt 30 edeltävän 12 kuukauden aikana. Tämän jälkeen olemme yhteydessä työntekijään ja tarvittaessa sinuun.

Työterveysneuvottelu
Sinä, työntekijä ja me kerromme oman näkemyksemme työntekijän työssä pärjäämisestä ja etsimme ratkaisuja sen parantamiseen. Pohdimme esim. mahdollisuutta muokata työtä.

Työkykyarvio
Sovimme työkyvyn arvioinnista, kun olette jo muokanneet työntekijän työtä eri tavoin, kokeilut eivät ole riittäneet ja hänen terveytensä ei ole kestänyt. Selvitämme, mihin työtehtäviin työntekijän terveys riittää.

Hoitoonohjaus ja konsultointi päihdeongelmissa
Työntekijän päihdeongelma tai sen epäily kannattaa ottaa puheeksi mahdollisimman varhain. Tarvittaessa pidämme kanssanne palaverin, jossa päätämme päihdeongelman hoidosta ja hoitopaikasta.

Kuva City of Helsinki / Jussi Hellsten
< EdellinenSeuraava >