Sähköisen oirearvion pilotti

Työterveys Helsingissä aloitettiin toukokuussa 2018 vuoden mittainen sähköisen oirearvion pilotti, joka toteutettiin Helsingin kaupungin ketterän kehittämismallin, Kehmetin, mukaisesti. Pilotin kohderyhmäksi valittiin kaupungin kasvatuksen ja koulutuksen toimialan henkilöstö.

Palvelun tavoitteena on tehdä hoidon tarpeen arvioinnista nopeaa ja sujuvaa. Palvelun avulla asiakas pääsee kuvailemaan oireensa verkossa silloin, kun hänelle parhaiten sopii. Tekoälyn tukema palvelu tunnistaa kiireellistä hoitoa vaativat tapaukset välittömästi ja ohjaa asiakkaan hänen tarvitsemaansa hoitoon tai muuhun palveluun.

Pilotti toteutettiin osana digiohjelmaa, ja siitä kerätyt tekstiviestipalautteet ovat kannustaneet digitaalisten palveluiden jatkokehittämiseen.

Katse kohti digitaalisia
palveluita

Työterveys Helsingin vuonna 2018 valmistunut digiohjelma asetti määrätietoiset tavoitteet tulevaisuuden sähköisille palveluille.
Teksti Anu Cavén
Digitaalisten palveluiden kehittäminen on välttämätöntä, sillä teknologia kehittyy valtavaa vauhtia ja hyvä asiakaskohtaaminen edellyttää nykyaikaisia ratkaisuja. Tätä mieltä on Työterveys Helsingin vastaava ICT-asiantuntija Lea Virtanen. Digiohjelman merkittäviksi hankkeiksi nousivat mm. hoidon tarpeen arvioinnin ja ajanvarauksen digitalisoiminen, tietovarastohanke ja viestintäkanavien kehittäminen. Lisäksi jatkuva nykyisten toimintojen pienkehittäminen nimettiin oleelliseksi.

− Loimme digisuunnitelmamme kevään 2018 aikana Helsingin kaupungin toimintasuunnitelman pohjalta. Siinä on keskeisenä tavoitteena, että Helsinki on parhaiten digitalisaatiota hyödyntävä kaupunki maailmassa ja me edistämme sitä osaltamme. Hankkeiden tarpeiden määrittelyt sekä alustavat suunnitelmat on tehty vuoden 2018 aikana ja toteutukset on aikataulutettu vuosille 2019–2020, Virtanen kertoo.

Oman ajan hallinta helpommaksi

Ajanvarauksen hanke alkoi tarpeesta tarjota asiakkaille mahdollisuutta varata ja perua aikoja joustavasti verkossa. Sähköinen ajanvaraus on osa uudistuvien palveluiden kokonaisuutta, johon avataan muun muassa myös kiireellisten terveysasioiden hoitoon tarkoitettu chat-palvelu.

− Ajanvaraus otetaan käyttöön vaiheistetusti. Kehitysvaiheessa se on aluksi käytössä rajatulla ryhmällä, minkä jälkeen sitä tarjotaan kaikille asiakkaillemme. Palvelua käytetään verkkoselaimella ja myöhemmin myös mobiilisovelluksella, Virtanen sanoo.

Tietoa talteen keskitetysti ja turvallisesti

Tietovarastohankkeen avulla eri järjestelmistä kerätään tietoa keskitetysti yhteen paikkaan. Tietoa saadaan esimerkiksi muista tietojärjestelmistä, asiakkaalta itseltään ja asiakaspalautteista.

Varastoon kerätyn tiedon pohjalta on mahdollista tehdä tulevaisuudessa ajantasaista raportointia, ennusteita ja analytiikan ratkaisuja eri sidosryhmille, kuten asiakkaille, johdolle ja muulle henkilöstölle.

− Tarvitsemme luotettavia ja yhteentoimivia tietojärjestelmiä, jotka tukevat asiakasprosesseja. Niiden avulla pystymme konkretisoimaan asiakkaalle paremmin palveluidemme hyötyjä ja kustannusperusteita. Tavoitteenamme on myös tulevaisuudessa tarjota henkilökohtainen työkalu asiakkaalle oman terveystiedon seuraamiseen, Virtanen pohjustaa.
< EdellinenSeuraava >
Sisällysluettelo

Katse kohti digitaalisia palveluita

Työterveys Helsingin vuonna 2018 valmistunut digiohjelma asetti määrätietoiset tavoitteet tulevaisuuden sähköisille palveluille.
Teksti Anu Cavén
Digitaalisten palveluiden kehittäminen on välttämätöntä, sillä teknologia kehittyy valtavaa vauhtia ja hyvä asiakaskohtaaminen edellyttää nykyaikaisia ratkaisuja. Tätä mieltä on Työterveys Helsingin vastaava ICT-asiantuntija Lea Virtanen. Digiohjelman merkittäviksi hankkeiksi nousivat mm. hoidon tarpeen arvioinnin ja ajanvarauksen digitalisoiminen, tietovarastohanke ja viestintäkanavien kehittäminen. Lisäksi jatkuva nykyisten toimintojen pienkehittäminen nimettiin oleelliseksi.

− Loimme digisuunnitelmamme kevään 2018 aikana Helsingin kaupungin toimintasuunnitelman pohjalta. Siinä on keskeisenä tavoitteena, että Helsinki on parhaiten digitalisaatiota hyödyntävä kaupunki maailmassa ja me edistämme sitä osaltamme. Hankkeiden tarpeiden määrittelyt sekä alustavat suunnitelmat on tehty vuoden 2018 aikana ja toteutukset on aikataulutettu vuosille 2019–2020, Virtanen kertoo.

Oman ajan hallinta helpommaksi

Ajanvarauksen hanke alkoi tarpeesta tarjota asiakkaille mahdollisuutta varata ja perua aikoja joustavasti verkossa. Sähköinen ajanvaraus on osa uudistuvien palveluiden kokonaisuutta, johon avataan muun muassa myös kiireellisten terveysasioiden hoitoon tarkoitettu chat-palvelu.

− Ajanvaraus otetaan käyttöön vaiheistetusti. Kehitysvaiheessa se on aluksi käytössä rajatulla ryhmällä, minkä jälkeen sitä tarjotaan kaikille asiakkaillemme. Palvelua käytetään verkkoselaimella ja myöhemmin myös mobiilisovelluksella, Virtanen sanoo.

Tietoa talteen keskitetysti ja turvallisesti

Tietovarastohankkeen avulla eri järjestelmistä kerätään tietoa keskitetysti yhteen paikkaan. Tietoa saadaan esimerkiksi muista tietojärjestelmistä, asiakkaalta itseltään ja asiakaspalautteista.

Varastoon kerätyn tiedon pohjalta on mahdollista tehdä tulevaisuudessa ajantasaista raportointia, ennusteita ja analytiikan ratkaisuja eri sidosryhmille, kuten asiakkaille, johdolle ja muulle henkilöstölle.

− Tarvitsemme luotettavia ja yhteentoimivia tietojärjestelmiä, jotka tukevat asiakasprosesseja. Niiden avulla pystymme konkretisoimaan asiakkaalle paremmin palveluidemme hyötyjä ja kustannusperusteita. Tavoitteenamme on myös tulevaisuudessa tarjota henkilökohtainen työkalu asiakkaalle oman terveystiedon seuraamiseen, Virtanen pohjustaa.

Sähköisen oirearvion pilotti

Työterveys Helsingissä aloitettiin toukokuussa 2018 vuoden mittainen sähköisen oirearvion pilotti, joka toteutettiin Helsingin kaupungin ketterän kehittämismallin, Kehmetin, mukaisesti. Pilotin kohderyhmäksi valittiin kaupungin kasvatuksen ja koulutuksen toimialan henkilöstö.

Palvelun tavoitteena on tehdä hoidon tarpeen arvioinnista nopeaa ja sujuvaa. Palvelun avulla asiakas pääsee kuvailemaan oireensa verkossa silloin, kun hänelle parhaiten sopii. Tekoälyn tukema palvelu tunnistaa kiireellistä hoitoa vaativat tapaukset välittömästi ja ohjaa asiakkaan hänen tarvitsemaansa hoitoon tai muuhun palveluun.

Pilotti toteutettiin osana digiohjelmaa, ja siitä kerätyt tekstiviestipalautteet ovat kannustaneet digitaalisten palveluiden jatkokehittämiseen.

< EdellinenSeuraava >